Behandelvormen en Prijzen

Behandelvormen en Prijzen

Zoals aangegeven staan de vijf natuurgerichte principes interactief met elkaar in verbinding en dient er te allen tijde gezocht te worden naar de juiste totaalbenadering van de aangegeven klachten. Datzelfde interactieve gegeven en diezelfde totaalbenadering zijn van toepassing op de diverse behandelvormen die de therapeut ter beschikking staan.

Zelden zal er bij een behandeling sprake zijn van slechts één invalshoek voor wat betreft de uiteindelijke behandelmethode die wordt gekozen. Veeleer zullen dikwijls diverse technieken uit diverse disciplines worden toegepast. Zij samen maken op die manier dientengevolge onderdeel uit van uw therapeutisch consult.

Vanzelfsprekend is het wel mogelijk om een aantal behandelvormen sec toe te lichten en daarbij aan te geven waar in dat geval nu precies de focus ligt.

Vanuit dat gegeven bezien vindt u hierboven in de submenu’s  per behandelvorm een beknopte uiteenzetting.

 

Prijzen therapeutische behandelingen per januari 2024 (*)

De prijzen voor alle verschillende therapeutische behandelvormen zijn gelijk. Hieronder vindt u het overzicht.

30 minuten:   € 45,00
45 minuten:   € 61,00
60 minuten:   € 82,00
Hooikoorts taping:   € 25,00

De tijdsduur voor een behandeling of eventueel gebruik van extra materialen wordt bepaald in overleg.

(*)   Het Intakegesprek

Een waardevol intakegesprek is van niet te onderschatten belang. Het is om deze reden dat ik hier de benodigde tijd in wens te investeren. In het bijzonder om goed door te spreken wat precies uw klachten zijn en op welke manier deze het best behandeld kunnen worden.

Impliciet is hiermee gezegd dat elk intakegesprek op uw persoonlijke situatie dient te worden opgenomen, en terecht. De ene klacht is de andere niet, en datzelfde geldt voor u als persoon. Sommige aandoeningen zijn duidelijk, en een behandelplan is relatief snel opgesteld. In een ander geval is tijd en ruimte nodig teneinde inzicht te krijgen in de hoedanigheid van de klachten.

Niet nagekomen afspraken

Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doet u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur (een werkdag) van te voren. Plotselinge ziekte en/of zwaarwegende omstandigheden vormen hierop vanzelfsprekend een uitzondering.

Als een afspraak behoudens de hierboven genoemde niet wordt nagekomen of te laat wordt afgezegd, moeten wij de afspraak in rekening brengen. Een factuur voor niet-nagekomen afspraken kan niet worden ingediend bij uw zorgverzekeraar.