Prikkeloverdracht

  Prikkeloverdracht

Soms hebben we allemaal wel eens eenvoudigweg een zetje in de goede richting  nodig. Welbeschouwd hebben we hier te maken met een vorm van prikkeloverdracht.

Met prikkeloverdracht wordt niet alleen bedoeld de diverse stimuleringstechnieken van de masseur, maar dit principe duidt tevens op de onderlinge communicatie zoals die zich afspeelt tussen de lichaamscellen én binnen de diverse energiestromen.

Behalve een fysiek lichaam (botten, spieren, bloedbanen, zenuwen enzovoorts) beschikt de mens tevens over een energielichaam. Deze beide lichamen staan met elkaar in verbinding en beïnvloeden elkaar.

Via Thaise Yogamassage vindt er prikkeloverdracht plaats naar zowel het fysieke lichaam als naar het energielichaam en worden blokkades opgeheven of verminderd.

Ook kan bindweefselmassage worden toegepast. Hierbij wordt gewerkt op het onderhuids bindweefsel waarbij tezelfdertijd het zenuwstelsel geprikkeld wordt. Op deze manier worden signalen doorgegeven via de hersenen aan het lichaam waardoor geleidingsstoornissen worden ontzenuwd.

Daarnaast dragen ook de technieken zoals die behandeld worden bij de sportmassage bij tot een stimuleren van prikkeloverdracht.

In de feitelijke zin des woords is er bij elke vorm van massagetherapie sprake van een prikkeloverdracht.