Voeding

  Voeding

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”, placht mijn sportleraar altijd met enige verve te zeggen. En alhoewel de uitspraak kort en bondig een grote kern van waarheid bezit, behoeft zij in dit kader wellicht wat verdere nuancering.

Fysieke voeding
We weten allemaal dat gezonde voeding gecombineerd met een regelmatig en juist gedoseerd eetpatroon essentieel is voor een goed functioneren van het menselijk lichaam. Als zodanig is voeding in de fysieke betekenis des woords een basisbehoefte en kan zij feitelijk worden gezien als energieleverancier van alle organen. De benodigde kennis van voeding komt hier uit de elementaire voedingsleer.

Daarnaast is ook de klassiek Chinese elementenleer van toepassing op dit aspect van voeding. Uitgangspunt hierbij is dat ieder element (vuur, aarde, metaal, water, hout) gevoed of juist ontregeld kan worden door bepaalde voedingsstoffen. Het hangt hier van het element af welke voedingsstoffen goed zijn voor iemand of juist niet. Aandacht voor voeding is ook hier de correcte invalshoek.

Juiste voeding is tevens van wezenlijk belang binnen de Thaise Yogamassage. Een juiste voeding kan zowel op fysiek als op energetisch niveau de gezondheid verbeteren, de weerstand verhogen en het genezingsproces bevorderen.

Met andere woorden: voeding helpt de balans te herstellen en vormt daarmee een belangrijk ondersteunend middel bij elke behandeling.

Geestelijke voeding

Echter binnen het kader van de vijf natuurgerichte principes omvat het begrip ‘voeding’ nog een ander aspect, namelijk dat van de geestelijke voeding. We worden dagelijks blootgesteld aan talrijke indrukken. Of het nu indrukken zijn in de emotionele zin des woords, op het gebied van de ethiek (goed of kwaad), de esthetiek (mooi of niet mooi) of indrukken die ons roeren dan wel doen bewegen, stromen van informatie middels kranten, radio, TV, tijdschriften, internet of sociale media, al deze indrukken dienen te worden verwerkt. En we hebben het er de laatste jaren allemaal maar druk mee.

Het behoeft geen betoog dat ook hier (of wellicht juist hier) een goede balans van verwerken en loslaten gezocht dient te worden. Ook dit aspect is een continu aandachtspunt van de Erkend Natuurgeneeskundig Therapeut.