Klacht en tuchtrecht

Klacht en Tuchtrecht

Als erkend Natuurgeneeskundig Therapeut doe ik er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over over bent. Graag verzoek ik u in dat geval om uw klacht of onvrede eerst met mij te bespreken, bij voorkeur mondeling. Vindt u het lastig om een en ander mondeling onder woorden te brengen? Probeer het mij dan schriftelijk voor te leggen.

Het is tevens mogelijk om een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij het formuleren van uw klacht of onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. Ik zal daar in dat geval door de klachtenfunctionaris van op de hoogte worden gesteld. L’Esprit du Coeur is hiervoor via haar beroepsvereniging aangesloten bij Quasir.

U heeft tevens de mogelijkheid zich te wenden tot de onafhankelijke geschillencommissie die gespecialiseerd is in de complementaire zorg.

Voor meer informatie kunt u via deze link terecht op de website van VBAG.